Kullanıcı adı:         Şifre:        YÖNETMELİKLER / ESASLAR

 

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Staj sonu pratik sınav tutanağı (DKN-FR-23) (Form Rev.: 03.11.2015)
>>> (doc)     >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Esasları (son güncelleme: Aralık 2015)   ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık-Yan Dal Uzmanlık Tezleri Yazım ve Basım Yönergesi   ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Esasları   (20.05.2013 / 2013/55) ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın ve Dokümantasyon Kurulu Yönergesi   ... >>> (pdf)

 

 

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun   (11.04.1928 / 1219) ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri   ... >>> (doc)     ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları    ... >>> (doc)    ... >>> (pdf)

 

 

Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  (07.09.2007 / 26636) ... >>> (pdf)

 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği   (18.08.2012 / 28388) ... >>> (pdf)

 

 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği   (21.08.1982 / 17789) ... >>> (pdf)

 

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği   (26.04.2014 / 28983) ... >>> (pdf)

 

 

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği   (28.04.2007 / 26506) ... >>> (pdf)

 

 

Tıpta Uzmanlık Kurulu Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları   (21-23.06.2010 / Toplantı no:21 / Karar no:82) ... >>> (pdf)

 

 

Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararı ile Yan Dal Uzmanlık Belgesi almaya hak kazananların yapması gereken işlemler   ... >>> (pdf)

 

 

Tıpta Uzmanlık Tescil İşlemleri İçin Gerekli Belgeler   (07.07.2009 / B.10.0.SEG.0.07.00.01-010.06/8229) ... >>> (pdf)

 

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Araştırma Görevlisi Atamalarında İstenen Evraklar (Eylül 2013) ... >>> (pdf)